Mitä kivut ovat

Kivut toimivat elimistön omana varoitusmerkkinä

Me kaikki tiedämme, mitä kipu on, vaikka meistä jokainen aistii sen voimakkuutta ja kestoa eri tavoin. Esimerkiksi fyysinen vamma ei välttämättä aiheuta kipua. Toisaalta taas kivun tunne on mahdollinen, vaikka näkyvää vammaa ei olisikaan.

Miksi kipuja ylipäänsä esiintyy?

Kivun merkitys on helppo perustella: Kivun ansiosta tiedämme, mihin on sattunut. Kipu kiinnittää huomiomme siihen kehon kohtaan, jossa sillä hetkellä on ongelma. Äkillisen kivun merkitys on varoittaa ongelmasta, jotta pystyisimme tunnistamaan sen ja reagoimaan siihen, ennen kuin vaiva pahenee.

Nainen, jolla on välilevyn pullistuma

Kivun kokeminen muuttaa myös käyttäytymistämme. Opimme esimerkiksi jo lapsena olemaan koskematta lieden keittolevyyn. Vältämme kuumaa refleksinomaisesti jo ennen kuin tietoisesti tajuamme polttavaa kipua.